Dimovodne cevi

Dimovodna kolena i cevi izrađeni su od čeličnog lima, a površinski su zaštićeni postupkom plastificiranja. Cevi i kolena su sa jedne strane proširena, tako da se lako međusobno spajaju.