Solarni sistemi za proizvodnju električne energije

Solarni fotonaponski sistemi služe za pretvaranje solarnog zračenja u električnu energiju. Dobijanje struje iz sunčeve svetlosti naziva se fotonapon. Sistemi se mogu grupisati u dve kategorije:
(1) samostalni fotonaponski sistemi
(2) fotonaponski sistemi povezani sa elektrodistibutivnom mrežom.