Vrv sistemi

  • VRV je skraćenica za Variable Refrigerant Volume (promenjiva zapremina rashladnog sredstva), koji je u industriji poznat i kao promenjivi protok rashladnog sredstva (VRF).
  • Vrlo efikasna geotermalna rešenja sa vodenim hlađenjem koriste podzemne vode kao obnovljivi izvor energije, nudeći tako odličan faktor iskorišćenja energije.
  • VRV sa povratom toplote optimizuje pojedinačne komfore unutar različitih oblasti objekta, uz maksimalno povećanje iskorišćenja energije sprečavanjem gubitka toplote.