Hidroforske posude

Obezbeđuju stalan i trenutan pritisak na slavinama, a smanjuju i broj uključivanja hidroforskog motora. Namenjene su za pripremu vode pod pritiskom u domaćinstvima koja se snadbevaju vodom iz bunara.

Kategorija: Oznaka: