Alupex cevi

Alupex cevi sa i bez izoloacije su namenjene za distribuciju hladne i tople vode u sanitarnim instalacijama, kao i u instalacijama za grejanje.