Mešni ventili

Mešni ventili svoju pravu funkciju imaju kada se koriste u kombinaciji sa termoglavom i nalegaućim senzorom ili pogonom. Služi za kontinuirano regulisanje sistema sa hladnom i toplom vodom.