Sušači za ruke

Savremena tehnološka rešenja, jednostavno održavanje i upotreba su osnovni preduslov dobre opreme za kupatila.
Tehnički parametri:
snaga :1800 w
frekvencija 50 hz
napon 220 v
Garancija 1 godina
Način upotrebe: kada se ruke stave ispod senzora sušač se automatski uključuje. Kada se ruke sklone od senzora, aparat se automatski isključuje. Ukoliko dođe do pregrevanja, aparat se automatski isključuje pomoću automatskog prekidača.